Ejstrupholm Flyveplads

Pladsen

Benyt radio Billund approach, frekvens 127,57 når der flyves i området. De holder piloter orienterede om flyvning i området, herunder faldskærmsflyvning, som ofte foregår fra pladsen.


Ved anflyvning af pladsen benyt Ejstrupholm Radio på frekvensen 122,375.


Flyvepladsen


Ejstrupholm ligger i midtjylland, ca. 15 km syd for Ikast og 25 km nord for Billund. Det er umiddelbart vest for isens hovedstilstandsline fra sidste istid, hvilket giver mulighed for nogle meget varierede og flotte flyvninger, uden at flyve særlig langt.

Østpå er der 5 min flyvning til søhøjlandet, hvor en spredt mosaik af søer, giver mulighed for at nyde synet af de klare søer i danmarks største sammenhængende skovområde. Vestpå er der det flade land, hvor agerbrug med læbælter og langt mellem byerne er det karakteristiske landskabsbillede der møder en under en flyvning.


Pladsen ligger ca. 0,9 NM (dvs. ca. 1,5 km) nord vest for Ejstrupholm by.


Pladsen ligger umiddelbart vest for Ejstrupholm sø, som meget nemt genkendes i landskabet. Billedet taget fra syd mod nordStart og landingsbane

Banen er 600 m. lang, og ligger i retning 120 hhv. 300 grader.

Banen skråner lidt opad i vestgående retning, med mindre fordybninger.

Overfladen er græs som slåes nogle gange årligt, og forsøges holdt fri for mulvarpeskud. Men sidstnævnte forekommer.


Beflyvning af pladsen

Vi vil meget gerne have besøg udefra. Alle er velkomne til at benytte pladsen. Hvis nogle har lyst til at beflyve Ejstrupholm flyveplads, men føler sig lidt usikre og gerne vil kontakte et af medlemmerne, hjælper vi gerne. Kig under ”Kontakt” og ring til en af os. Vi står gerne til rådighed med vejledning.


Vi gør meget ud af at holde os gode venner med vores naboer. Derfor undgår vi pga. støjen, så vidt det overhovedet er muligt, overflyvning af Ejstrupholm by.


Ejstrupholm flyveplads set fra vest mod øst, med Ejstrupholm by og – sø i baggrunden.


Flyveveje

De røde streger viser ind- og udflyvningsveje.

Ved start mod øst:


Ved start mod øst: normalt udflyves mod nord, men der er tilladelse til højredrej, altså mod syd når vinden kræver det

Ved start mod vest:


Ved start mod vest: foretag normal udflyvning.

Ved landing mod øst:


Ved landing mod øst: foretag normal landingsrunde

I vestenden er der ca. 200 m fra tærsklen et læhegn, og i siderne ved tærsklen graner på ca. 10 m højde. Det gør at vindforholdene kan være lidt ””tricky” så generelt anbefales en forhøjet indflyvningsfart når der er vind.

Indflyvning fra vest.


Ved landing mod vest

foretag tillempet normal landingsrunde, og oveflyv IKKE Ejstrupholm by. Det gøres ved at flyve vest for Ejstrupholm – Ikastvejen på finalen, som så bliver skæv på pladsen. Det bevirker at man ikke kommer direkte indover huse, og det er vigtigt. Husk dog at passe på vinden! Hold farten

I baneenderne er der i øst træer ret tæt på banen i længderetningen og mindre træer på sydsiden.

Indflyvning fra øst foregår vest for hovedvejen mod Ikast.
Klubben

Generelt

Klubben er en motorflyveklub, og blev stiftet d. 19 juli 1966 på foranledning af Johannes Bach, som ejer jorden hvorpå flyvepladsen er placeret.

Klubben der har 20 medlemmer er upolitisk og drives med det formål at fremme interessen for flyvning og samle flyveinteresserede på egnen.

Klubben ledelse består af en bestyrelse der vælges for to år ad gangen ved ordinær generalforsamling. Den består af fem personer: en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og et menigt bestyrelsesmedlem.


Aktiviteter.

Medlemmerne i klubben udføret privat motorflyvning og faldskærmsudspring.

Det er ikke muligt at erhverve flyvecertifikat i klubben, her henvises til Herning motorflyveklub.


Pladsen og klubben drives ved hjælp af frivillig arbejdskraft og –villighed af klubbens medlemmer.Faciliteter

Til pladsen hører en hangar med plads til i alt fem fly. Der er rimelige toiletforhold og mulighed for at komme i tørvejr i et mindre klubhus.

Der er ikke benzin på pladsen, og mulighed for reparation er ikke til stede.Fly på pladsen.

Der er i øjeblikket fast stationeret 3 fly på pladsen.


Cessna 150 OY-EGJ

Cessna 150 OY-EGK

Cessna 172 OY-AHY faldskærmsflyver

KZ VII OY-AAZ

Super CupKan man få en flyvetur når man ikke er med i klubben?

Man har ikke krav på en flyvetur, og man kan heller ikke betale sig fra det. Privatpiloter må kun i ganske særlige tilfælde modtage penge for at flyve. Men da det er flinke folk der er medlemmer af klubben, vil det nok være muligt alligevel at lokke en lille tur ud af en af medlemmerne, hvis man kommer forbi en dag. Og man er altid velkommen. Blot pas på ikke at komme i nærheden af flyene når de har motoren i gang og taxier – kører - på forpladsen foran hangaren, eller på banen.


Medlemskab.

Alle der er fyldt 18 år kan blive medlem.

Det koster 950 kr. om året for det vi kalder aktive medlemmer– så får man flyvebladet ”Flyv” – og 350 for passive, hvor man så ikke får ”Flyv”.